Naples Tour
Pisa Tour
Rome Tour
Venice Tour

PRIVATE TOUR IN SORRENTO FOR DISABLED - 2h Prices

THIS TWO-HOUR TOUR WITH A PRIVATE ENGLISH-SPEAKING GUIDE IN SORRENTO CENTRE FOR DISABLED COSTS EUROS 150.

© TREDY Sas
Via Cristoforo Colombo, 106
CAP 80062 - Meta (Naples)
ITALY -P.Iva 04450101219

Tel.: (+39) 081 534.16.00
Tel.: (+39) 081 532.11.45
Fax. (+39) 081 197.31.942
v